13.. louka.png
11..png

Kompletní projektová příprava, vizualizace a inženýring v oblasti zahradně krajinářské tvorby. Projektová příprava zelených střech včetně realizace

5..png

HYDROMULCH

Nejefektivnější způsob protierozní ochrany svahu a jeho následné ozelenění. Ideální pro setí lučního kvítí

LANDSCAPE