top of page

Nová Masaryčka

Realizace intenzivních střešních zahrad, včetně souvrství, liniových prvků, závlahy a rostlin včetně pokládky rozchodníkových koberců.

Organica Ostrava

Realizace zelených teras s extenzivní a intenzivní zelení, výsadba a modelace parteru s trvalkovými záhony včetně instalace závlahy.

Golf Čertovo Břemeno - hydroosev

Realizace hydrosevu na golfovém hřiště Čertvo Břemeno.

Nebřenice

Realizace parku včetně technických prvků a mobiliáře při residenční výstavbě.