top of page

Výsadba a regenerace

Kompletní projektová příprava, vizualizace a inženýring v oblasti zahradně krajinářské tvorby

Landscape

Hydroosev

Nejefektivnější způsob protierozní ochrany svahu

a jeho následné ozelenění

Ideální pro setí lučního kvítí

Interiérová zeleň

Komplexní řešení vhodných rostlin pro váš domov, kancelář nebo provozovnu

Od návrhu po realizaci

Zelené střechy

Zabýváme se jak intenzivními tak extenzivními střechami

Projektová příprava zelených střech včetně realizace

bottom of page